Lees of download de volgende documenten voor verdere informatie over de stichting, met inbegrip van het actuele beleidsplan, de samenstelling van het bestuur, het beloningsbeleid, de namen van de bestuurders, de balans en staat van baten en lasten:

Floreat MusicaOverig