De Stichting Floreat Musica is in 2014 in Leiden opgericht 

De Stichting Floreat Musica wil de professionalisering en innovatie van kamerkoormuziek bevorderen, met name in Leiden. Zij doet dit onder andere door activiteiten te ondersteunen, die kamerkoormuziek combineren met andere kunstdisciplines als de beeldende kunsten, dans en drama en door het organiseren en / of ondersteunen van voor het publiek toegankelijke culturele evenementen. Deze activiteiten vinden plaats zowel binnen Nederland als ook internationaal.

Floreat Musica Zangateliers

Ons volgende zangatelier vindt plaats op 6 november 2016. In dit zangatelier besteedt koordirigent, componist en (ensemble-) zanger Jeroen Spitteler aandacht aan de techniek van het ensemble zingen. Klik hier voor meer informatie.

Maak het kamerkoorleven rijker: Steun de Stichting! 

U kunt uw bijdrage aan de Stichting Floreat Musica overmaken op bankrekeningnummer NL59 TRIO 0197 8915 86 van de Triodosbank te Zeist. Neem contact op
met één van de bestuursleden
over wat u als tegenprestatie van uw gift kunt verwachten.

Floreat Musica is een culturele ANBI–stichting. Dat betekend dat de aftrekbaarheid van giften voor de belasting maximaal 150% van het gedoneerde bedrag bedraagt. Voor particulieren is dit bedrag maximaal 125%.

Voor meer informatie over aftrekbar giften voor bedrijven, klik hier.
Voor belastingsinformatie over giften aan culturele ANBI-stichtings voor particulieren, klik hier.

De Stichting Floreat Musica: administrative gegevens voor het publiek

De statutaire naam van ons instelling is “Stichting Floreat Musica“.

Postadres: Zaanstraat 56, 2314 XG Leiden
Telefoonnummer: 06 55 100 479
email: info@floreatmusica.nl

De Stichting Floreat Musica heeft als doel om – in het algemeen belang – de Leidse Kamerkoormuziekte bevorderen, mede in uitvoering met andere (kunst-) disciplines, zoals bijvoorbeeld dans en drama, beeldende kunsten.  De stichting is door de Kamer van Koophandel toegekend met RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 854094015.

Lees of download de volgende documenten voor verdere informatie over de stichting, met inbegrip van het actuele beleidsplan, de samenstelling van het bestuur, het beloningsbeleid, de namen van de bestuurders, een verslag van de uitgeofende activiteiten, de balans en staat van baten en lasten:

Floreat MusicaFloreat Musica